Эссэ бичгийн тэмцээн зохион байгуулагдаж байна.

Эссэ бичгийн тэмцээн зохион байгуулагдаж байна.

Хүндэт сурагчид, эцэг эх, асран халамжлагчидаа!

БСШУЯ-ны 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн “Хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай” тушаалын дагуу Монгол Од сургууль нь 2-р сарын 1-нээс эхлэн цахим хэлбэрээр сургалтаа зохион байгуулахад бэлэн боллоо.

Та бүхний хамтын ажиллагаанд гүнээ талархаж байгаагаа илэрхийлэхийн ялдамд өөрсдийн болон гэр бүлийнхээ аюулгүй байдлыг ханган хүүхдүүддээ туслан ажиллана гэдэгт найдаж байна.

Цахим хичээлийн хуваарь анги тус бүрээр ангийн багшид хүргэгдсэн байгаа ба асууж тодруулах зүйл гарвал ангийн багштайгаа холбогдоно уу.

Хариулт үлдээх